De student is koning

12-09-2017

Case-study: Boekhandel Athenaeum

Door: Margot Gerené

Athenaeum Boekhandel in Amsterdam is een van de grootste spelers op het gebied van studieboeken. Een positie die niet vanzelfsprekend komt aanwaaien. Er wordt jaarlijks flink geïnvesteerd in het zo optimaal mogelijk bedienen van de doelgroep.

In de afgelopen tien jaar heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden van het fysieke studieboek naar – vaak zelfs helemaal costumized – online studiematerialen. Maar ook de kanalen voor distributie zijn gediversifieerd. Typisch voor deze markt is dat de tijdspanne waarin het overgrote deel van de verkoop moet worden gerealiseerd, slechts enkele weken beslaat, aan het begin van het academisch jaar.

Om de kopers zo goed mogelijk te bedienen, heeft Athenaeum Boekhandel daarom diverse kanalen ontwikkeld waarlangs de studenten hun studieboeken kunnen inkopen en verkrijgen. Studenten kunnen individueel hun boeken aankopen, zowel online als offline, of in groepsverband via studieverenigingen. In alle gevallen komen studenten bij aanschaf in aanmerking voor de wettelijk toegestane kortingen. Ook de wijze waarop ze het studiemateriaal willen ontvangen is verschillend, studenten kunnen naar keuze terecht bij de boekhandel, afhaalpunten op of vlakbij de campuslocaties of krijgen hun materialen thuisbezorgd.

Ook de leeslijsten en de wijze waarop en waar deze te vinden zijn, zijn drastisch veranderd. Voorheen konden studenten bij aanvang van een studierichting in de studiegids hun lesmateriaal vinden. Zo eenduidig is dit aanbod niet meer. Athenaeum Boekhandel zet daarom actief in op het zelf samenstellen van de literatuurlijsten; geen sinecure bij grote organisaties als Universiteiten en Hogescholen. Dit vergt een groot netwerk, tijd en accuratesse. Het resultaat is echter wel dat studenten, makkelijker nog dan bij hun onderwijsinstelling, een up-to-date leeslijst op de website van Athenaeum kunnen vinden. Uiteraard kan er vanuit deze leeslijsten meteen met het plaatsen van vinkjes in de webwinkel worden besteld.

Het is een hele kunst om in een verschuivend landschap met steeds fluctuerende aantallen studenten en voortdurend wisselende leeslijsten dit maatwerk te kunnen leveren. Om een goede synergie te vinden tussen optimale klanttevredenheid en een beheersbare backoffice is voortdurende ontwikkeling en vernieuwing nodig. Deze snelle veranderingen vergen souplesse en creatief ondernemerschap. Duidelijk is dat deze markt in beweging is en zal blijven. Investeringen moeten zich dan ook snel kunnen terugverdienen, want volgend jaar zijn er zonder twijfel al weer nieuwe investeringen nodig.

De ontwikkelingen vragen ook om nieuwe competenties in de organisatie om aansluiting met de doelgroep te kunnen blijven maken. Dit vraagt om medewerkers die flexibel zijn, snel met ontwikkelingen en nieuwe behoeften kunnen meebewegen, naast materiedeskundigheid die uiteraard ook belangrijk blijft.

Athenaeum Boekhandel kiest er bewust voor om te blijven investeren in de beweeglijke en veeleisende markt van het studieboek. Want juist de wisselwerking tussen het studieboek en het algemene boek is het handelsmerk van deze boekhandel.