Meet-up Boekwerk Monitor 2017

Op donderdagochtend 6 april organiseert KVB Boekwerk een meet-up voor geïnteresseerden. Tijdens deze ochtend presenteren we de nieuwe plannen voor de Boekwerk Monitor 2017: wat is het verschil met de monitor van 2016, welke data gaan er gebruikt worden en aan welke vragen uit het veld hebben we gehoor gegeven?

Daarnaast is gastspreker Andries van den Broek (Sociaal Cultureel Planbureau) uitgenodigd zijn visie te geven op monitoren in de bredere context en - de cultuurstatistiek in het bijzonder - toe te lichten. Tevens zal hij kort reflecteren op de Boekwerk Monitor.

De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van het Letterenhuis. Inloop vanaf 9.30 uur, start programma om 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Aansluitend een gezamenlijke lunch. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via secretariaat@kvb.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.